Hlavní řečníci

 

Gretchen Repasky
Research training Coorddinator
FIMM (Institute for Molecular Medicine Finland)

Mgr. Karel Šima
Research Fellow
Centrum pro studium vysokého školství

Účastníci mezinárodní panelové diskuze: Důvody pro setrvání/odchod z vědy

Mgr. PharmDr. Peter Lukavsky
Vedoucí výzkumné skupiny
CEITEC MU

Dr. Luiza Bengtsson
Public engagement and knowledge exchange officer and Head of the „Lab meets teachers“ program
Max-Delbrück-Centrum for Molecular Medicine

Ing. Jan Neuman, Ph.D.
CEO
NenoVision, s.r.o.

Dr. Anna Durnová, Ph.D.
Senior researcher
Vienna Institute for Advanced Studies

Účastníci Národní panelové diskuze: Projektové financování vědy

Mgr. Petr Pokorný
Ředitel odboru pro personální řízení
Masarykova univerzita

Mgr. Kateřina Cidlinská
Researcher
Sociologický ústav Akademie věd

Ing. Radka Pittnerová
Vedoucí Inovačního a technologického centra VÚTS, a.s.