HR PLATFORMA – 1. prosince 2016 (15:00–18:00)

V rámci prvního setkání odsouhlasíme základní principy fungování uskupení, způsob komunikace a definujeme pracovní skupiny, které se budou zabývat konkrétními tématy. Ustanovující setkání HR platformy se bude konat ve čtvrtek 1. 12. 2016 v 15:00 v Brně (CEITEC MU, Bohunice Kampus).

Od 18:00 proběhne v prostorách Kampusu neformální setkání s občerstvením. 

Více informací můžete nalézt zde.

HR KONFERENCE – 2. prosince 2016 (8:30 – 13:00)

na téma „Vědecká kariéra, její změny a proměny“ 

Moderátorem akce je Mgr. Jiří Nantl, LL.M., ředitel CEITEC MU

Program HR konference

8:30–9:00  Registrace účastníků
9:00–9:10

Mgr. Jiří Nantl, LL.M, ředitel CEITEC MU: Úvodní slovo

9:10–9:40 Gretchen Repasky, Ph.D., Koordinátorka profesního růstu vědců, FIMM (Institute for Molecular Medicine Finland): Podporování dalšího vědeckého a profesního rozvoje nové generace PhD studentů
9:40–11:15

Mezinárodní panelová diskuze: Důvody pro setrvání/odchod z vědy

  • Mgr. PharmDr. Peter Lukavsky, Vedoucí výzkumné skupiny, CEITEC MU,
  • Dr. Luiza Bengtsson, Public engagement and knowledge exchange officer and Head of the „Lab meets teachers“ program, Max-Delbrück-Centrum for Molecular Medicine,
  • Ing. Jan Neuman, Ph.D., CEO, NenoVision s.r.o.
  • Dr. Anna Durnová, Ph.D, Senior Researcher, Vienna Institute for Advanced Studies
11:05–11:15 Přestávka
11:15–11:45 Mgr. Karel Šima, Ph.D., Research Fellow, Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.: Mezinárodní trendy v oblasti akademické profese a kariér: poznatky z výzkumu vysokého školství
11:45–13:00

Národní panelová diskuze: Projektové financování vědy

  • Mgr. Petr Pokorný, Ředitel odboru pro personální řízení, Masarykova univerzita,
  • Ing. Radka Pittnerová, Vedoucí Inovačního a technologického centra VÚTS, a.s.,
  • Mgr. Kateřina Cidlinská, Researcher, Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
13:00 Otevřená diskuze, občerstvení